borislav

` Бронювання готелів Online
Дешеві Авіаквитки Online
Автобусні квитки Online

Автобусні Квитки

автобусні квитки

Відпочинок в Україні

Лікування та СПА

Відпочинок на морі

Na g?r? Hower?a — najwy?szy szczyt Karpat Ukrai?skich

Забронювати
Na g?r? Hower?a — najwy?szy szczyt Karpat Ukrai?skich

Dzie? pierwszy

Spotkanie grupy z przedstawicielem firmy.

Transfer do hotelu.

Zakwaterowanie (wed?ug regulaminu hotelu)

Piesza wycieczka po Lwowie "Lw?w ?redniowieczny" (3 godz.).
Podczas wycieczki Pa?stwo zapoznaj? si? z zabytkami Lwowa, odwiedzaj? Rynek – sierce ?riedniowiekowego Lwowa, Podw?rko W?oskie, Katedr? Ormiansk?, Prochowni?, Arsena? Miejski i Kr?lewski, Cerkiew Wniebowzi?cia NMP - wz?r architektury renesansowej, Klasztor Bernardyn?w, Ko?ci?? Dominikan?w i inne wybitne miejsca historyczne i kulturalne.

Czas wolny. Nocleg.

Dzie? drugi

?niadanie Wykwaterowanie z hotelu.

Wyjazd ze Lwowa.
Zwiedzanie Skitu Maniawskiego oraz wodospadu. Czas na obiad.
Obronny klasztor we wsi Maniawa by? za?o?ony w 1611 roku. W 1621 roku zosta? otoczony kamiennym murem z trzema wie?ami obronnymi i ludzie z wsi mog?y si? tu ukry? podczas atak?w Turk?w i Tatar?w.
Klasztor ten by? s?ynny jako jeden z osr?dk?w ?ycia kulturalnego w Galicji, posiada? duz? bibliotek?. W 1785 Klasztor zosta? zamkni?ty przez rz?d austriacki. Na pocz?tku dwudziestego wieku zosta?y tu tylko mury obronne i ruiny klasztoru.
W latach 80tych rozpocz?to renowacj? zapuszczonego i podupad?ego obiektu. Zachowa?y si?: fragment mur?w z wie??, klasztor i fundamenty cerkwi. Aktualnie w tym miejscu znajduje si? monastyr prawos?awny z cerkwi? pw. Podniesienia Krzy?a ?wi?tego, s?ynne miejsce pielgrzymek.

Zwiedzanie miasta Jaremcze. Pierwsza udokumentowana wzmianka o miasteczku Jaremcze datowana jest rokiem 1787. Wed?ug legendy nazwa miasteczka pochodzi od imienia Gucula Jaremy Godowan?cia, kt?ry pierwszym zamieszka? na tych terenach. Wielki rozw?j miasta zwi?zany jest z pocz?tkiem kolejnictwa na Ukrainie Zachodniej. W 1894 roku za?o?ono po??czenie Jaremcze – Worochta – Rach?w, dla transportowania drzewna do przemys?owych dzielnic Austro-Wiegier. Nad przep?ywaj?c? rzek? Prut wznosi si? most kolejowy o wysoko?ci 28 m. W okresie przedwojennym Jaremcze by?o jednym z najpopularniejszych i najlepiej zagospodarowanych kurort?w g?rskich.

Zwiedzanie wodospadu Guk (2 km od Jaremcze)

Nocleg w Worochcie

Dzie? trzeci

?niadanie. Wykwaterowanie z hotelu.

Przyjazd grupy w Karpacki Park Narodowy, do schroniska "Zarosliak".
Przygotowanie do pieszej podr??y na Howerl?.
Piesza w?drowka na g?r? Howerla - najwy?szy szczyt ukrai?skich Karpat.

Czas na obiad w Worochcie

Przyjazd do Lwowa.

Transfer.

Opcjonalne polecamy jeszcze jeden nocleg we Lwowie i wtedy Transfet na dworzec (lotnisko) nast?pnego dnia.

Program wycieczki mo?e by? zmieniony w zale?nosci od preferencji i upodoba? turyst?w. Dla tego potrzebno skontaktowa? si? z nami – napisa? maila (info@wyr.com.ua) lub zadzwoni? ((032) 243-7-444; (032) 243-7-555).

Cena dla grup (w??cznie us?ugi transportowe i transfer z granicy) UAH:

Hotel
5 os?b
10 os?b
15 os?b
20 os?b
30 os?b
Cisar ** (cena nie obejmuje ?niadanie)
8700
11200
12800
15900
20900
Hetman ***
9800
12700
15300
19100
25700
Stary Krak?w ***
9800
12700
15300
19100
25700
Lw?w ***
9900
12900
15800
19700
26900

Ceny s? aktualne lecz przy zam?wieniu b?d? powt?rnie porachowane.

MO?LIWA ZAP?ATA W ZLOTYCH WEDLUG KURSU BANKOWEGO

Cena obejmuje:

- transfer;
- us?ugi transportowe;
- zakwaterowanie na 2 nocy;
- us?ugi przewodnika;
- 2 ?niadanie (je?eli wchodzi w koszt noclegu).

Cena nie obejmuje:

- fakultatywy;
- wy?ywienie;
-wydatki dodatkowe;
- bilety wst?pu.

Cena dla grup (bez us?ug transportowych) w UAH:

Hotel
5 os?b
10 os?b
15 os?b
20 os?b
30 os?b
Cisar ** (cena nie obejmuje ?niadanie)
4800
6200
7800
9100
12100
Hetman ***
5800
7700
10250
12200
16800
Stary Krak?w ***
5800
7700
10250
12200
16800
Lw?w ***
6000
8100
10900
12900
17950
Op?ata dodatkowa za:
- wej?cie na Cmentarz ?yczakowski – 15 UAH;
- bilety wst?pu wed?ug wycieczki "Lw?w ?redniowieczny" – 5 UAH;
- wej?cie na g?r? Howerla – 25 UAH;
- transfer do wodospadu Maniawskiego – 25 UAH.  

Na g?r? Hower?a — najwy?szy szczyt Karpat Ukrai?skich Na g?r? Hower?a — najwy?szy szczyt Karpat Ukrai?skich Na g?r? Hower?a — najwy?szy szczyt Karpat Ukrai?skich Na g?r? Hower?a — najwy?szy szczyt Karpat Ukrai?skich Na g?r? Hower?a — najwy?szy szczyt Karpat Ukrai?skich Na g?r? Hower?a — najwy?szy szczyt Karpat Ukrai?skich Na g?r? Hower?a — najwy?szy szczyt Karpat Ukrai?skich Na g?r? Hower?a — najwy?szy szczyt Karpat Ukrai?skich Na g?r? Hower?a — najwy?szy szczyt Karpat Ukrai?skich

Rambler's Top100
Metrika counter