japan

Kontakt:

phone (032) 243-74-44
phone (032) 243-75-55
phone (096) 701-05-19
phone (063) 679-53-15
skype wyrmandriv

   

9 ma?o znanych miejsc w Ukrainie Zachodniej, kt?re warto odwiedzi?

Zabytkowy centrum Lwowa, Zamek w Kamie?cu Podolskim, Zamek w Chocimu, Narodowy Uniwersytet w Czerniowcach, ska?y Dowbusza ­ wszystkie te obiekty s? od dawna znane przez wielu podr??nych. Wi?kszo?? turyst?w z Polski wybieraj? podr?? w kierunku Ukrainy Zachodniej. Dla tych, kt?rzy s? na Ukrainie nie po raz pierwszy i mieli okazj? odwiedzi? najbardziej znane obiekty turystyczne oferujemy list? mniej znanych miejsc na Ukrainie Zachodniej, kt?re warto odwiedzi?. 


V ?wi?to sera i wina we Lwowie

2014-10-24 - 2014-10-26

Lwowski Pa?ac Sztuki, Plac przed Pa?acem Sztuki

Chcesz spr?bowa? setki rodzaj?w sera, degustuj?c najlepsze wino w tym samym czasie? Tak? mo?liwo?? ju? masz!

We Lwowie odb?dzie si? V ?wi?to sera i wina - g??wne gastronomiczne ?wi?to jesieni w kraju. Tradycyjnie miejscem spotka? smakoszy z ca?ej Ukrainy b?dzie plac przed Pa?acem Sztuki. Podczas trzydniowego ?wi?towania b?d? targi sera i wina oraz warsztaty z gotowania.


8 ma?o znanych miejsc Lwowa

Lw?w - to jest bardzo ciekawe i pe?ne arcydzie? miasto. Ze wzgl?du na po?o?enie niekt?rych z tych miejsc poza centrum Lwowa, wiele ciekawych i malowniczych zabytk?w architektury pozostaj? poza uwag? turyst?w. Poniewa? nie s? one cz??ci? tradycyjnych szlak?w turystycznych. Je?li masz do?? tradycyjnych wycieczek i chcesz zobaczy? zupe?nie inny Lw?w polecamy odwiedzi? te nie bardzo popularne zabytki.


10 miejsc, kt?re musz? by? odwiedzane we Lwowie

Je?li jeste? we Lwowie, ale nie masz du?o wolnego czasu aby zobaczy? pi?kno miasto - w tym artykule opisano s? 10 miejsc do odwiedzenia we Lwowie, je?li macie bardzo ma?o czasu na spacer po miastu. Wszystkie te miejsca znajduj? si? w centrum Lwowa; dlatego aby zobaczy? te wszystkie miejsca trzeba sp?dzi? nie wi?cej ni? 3 godziny swojego cennego czasu.

Je?eli macie troch? wi?cej wolnego czasu i chcecie zanurzy? si? w niesamowit? atmosfer? Lwowa – zapraszamy na nasze ciekawe wycieczki.


VII ?wi?to Czekolady we Lwowie.

2014-10-17 - 2014-10-19

o to jest czekolada? Odpowied? na to pytanie jest r??na dla ka?dego. Ka?dy ma inne skojarzenia z tym magicznym wyrazem - "czekolada". Niekt?rzy ludzie wyobra?aj? sobie kawa?ek bia?ej czekolady, kto? inny kubek gor?cej czekolady z orzechami, a jeszcze kto? inny - pyszne czekoladowe babeczki z fili?ank? porannej kawy. Czekolada mo?e by? spo?ywana sama jako ?ywno?? lub mo?e by? niezb?dnym elementem pysznych wypiek?w, daj?ce przyjemne odczucie oraz poprawiaj?j?ce nastr?j. 


Mi?dzynarodowy Festiwal Teatralny "Z?oty Lew"

2014-09-27 - 2014-10-05

Mi?dzynarodowy Festiwal Teatralny "Z?oty Lew" – najwa?niejsze wydarzenie teatralne we Lwowie i jedno z wa?niejszych na Ukrainie. Has?o przewodnie brzmi "Klasyka oczami eksperymentu". Rozpoczyna si? i ko?czy si? pochodem ulicznym tzw. karnawa?em festiwalu.


VI Mi?dzynarodowy Festiwal "?wiat Lalek"

2014-09-18 - 2014-09-28

«?wiat Lalek» – jest to festiwal autorskich lalek i nied?wiedzi Teddy i jego przyjaci??. Cel imprezy zapoznanie si? z fenomenem lalki autorskiej, poszerzenia tego rodzaju tw?rczo?ci artystycznej, spotkanie artyst?w z tej bran?y oraz u?wiadomienie r??nicy pomi?dzy lalk?-zabawk? a lalk?, jako przedmiotu sztuki.


Festiwal Kawy we Lwowie

2014-09-18 - 2014-09-21

Niezale?nie od tego, czy jeste? prawdziwym wielbicielem kawy, czy po prostu lubisz kaw?? Lubisz kaw? z cukrem czy bez, z mlekiem czy z ?mietank?, espresso lub Kaiser Melange? A mo?e po prostu zapach ?wie?o mielonej kawy, kt?ry Ty przypadkiem spotka?e? na ulicy, daruje na ca?y dzie? Tobie pozytywne wra?enie i energi?? Zapraszamy Ci? Na kaw? do Lwowa.


Wydarzenia kulturalne we Lwowie na jesie? 2014

2014-09-01 - 2014-11-30

Lw?w ­ wspania?e miasto, miasto kt?re umiej?tnie ??czy w sobie historyczne dziedzictwo oraz
wsp??czesne tendencje kulturowe i artystyczne. Nie ma znaczenia czy zamierzasz wycieczk? do
Lwowa latem lub zim? – tu zawsze czeka na Ciebie mi?a atmosfera starego miasta.
Jednym z najbardziej oczekiwanych wydarze? w ?yciu Lwowa, bez w?tpienia, jest roczna
organizacja wielu festiwali ulicznych. 


Bo?e Narodzenie we Lwowie

2013-01-07 - 2013-01-09

 07-09. stycznia 2013r. Tradycyjnie imprezy ?wi?teczne rozpoczn? si? w Muzeum architektury i tw?rczo?ci ludowej „Szewczenkowski Haj”. Tutaj zmo?ecie Pa?stwo odczu? atmosfer? dawnej wsi ukrai?skiej. Tutaj w blasku gwiazdy bo?onarodzeniowej, w towarzystwie bliskich duchowo ludzi zabrzmi melodyczna ukrai?ska kol?da.Rambler's Top100
Metrika counter