busricket

Twierdza Tusta?

Zareserwować
Twierdza Tusta?

Dzie? pierwszy

Spotkanie grupy z przedstawicielem firmy.

Transfer do hotelu. Zakwaterowanie (wed?ug regulaminu hotelu)

Piesza wycieczka po Lwowie "Lw?w ?redniowieczny" (3 godz.).
Podczas wycieczki Pa?stwo zapoznaj? si? z zabytkami Lwowa, odwiedzaj? Rynek – sierce ?riedniowiekowego Lwowa, Podw?rko W?oskie, Katedr? Ormiansk?, Prochowni?, Arsena? Miejski i Kr?lewski, Cerkiew Wniebowzi?cia NMP - wz?r architektury renesansowej, Klasztor Bernardyn?w, Ko?ci?? Dominikan?w i inne wybitne miejsca historyczne i kulturalne.

Czas wolny. Nocleg.

Dzie? drugi

?niadanie Wykwaterowanie z hotelu.

Wyjazd ze Lwowa.

Zwiedzanie wodospadu Kamionka. To jeden z najbardziej znanych i najpi?kniejszych wodospad?w w obwodzie lwowskim o wysoko?ci 7 metr?w.
Odwiedzenia twierdzy Tusta?. To wybitny zabytek naturalny i archeologiczny. Znale?li tam wiele pozosta?o?ci dawnej Twierdzy Tusta? (XI – XIII) - mury oraz inne konstrukcji budowlane. Twierdza Tusta?, prawdopodobnie, zosta?a za?o?ona przez plemi? bia?ych chorwat?w w IX wieku. W czasach ksi???cych Tusta? by?o jednym z najbardziej znanych miast razem z Lwowem, Przemy?lem, Terebowl?. W XIII wieku drewniana twierdza zosta?a spalona przez mongolsk? ord?.
W czasach dzisiejszy przeprowadzono rekonstrukcj? cz??ci drewnianych fortyfikacji, a r?wnie? za?o?ono muzeum fortecy. Ze szczytu ska? odkrywa si? wspania?a panorama na g?ry karpackie, a na dole rozleg?o si? pole, na kt?rym odbywaj? si? festiwale rycerskie.

Przyjazd do Lwowa.

Transfer.

Opcjonalne polecamy jeszcze jeden nocleg we Lwowie i wtedy Transfet na dworzec (lotnisko) nast?pnego dnia.

Program wycieczki mo?e by? zmieniony w zale?nosci od preferencji i upodoba? turyst?w. Dla tego potrzebno skontaktowa? si? z nami – napisa? maila (info@wyr.com.ua) lub zadzwoni? ((032) 243-7-444; (032) 243-7-555).

Cena dla grup (w??cznie us?ugi transportowe i transfer z granicy) UAH:

Hotel
5 os?b
10 os?b
15 os?b
20 os?b
30 os?b
Cisar ** (cena nie obejmuje ?niadanie)
5500
6900
8000
9900
13200
Hetman ***
6400
8500
10500
13100
17900
Stary Krak?w ***
6400
8500
10500
13100
17900
Lw?w ***
6700
8800
11200
13900
19000

Ceny s? aktualne lecz przy zam?wieniu b?d? powt?rnie porachowane.

MO?LIWA ZAP?ATA W ZLOTYCH WEDLUG KURSU BANKOWEGO

Cena obejmuje:

- transfer;
- us?ugi transportowe;
- zakwaterowanie w hotelu na 1 noc;
- us?ugi przewodnika;
- 1 ?niadanie (je?eli wchodzi w koszt noclegu).

Cena nie obejmuje:

Fakultatywy;
wy?ywienie;

wydatki dodatkowe;

bilety wst?pu.

Cena dla grup (bez us?ug transportowych) w UAH:

Hotel
5 os?b
10 os?b
15 os?b
20 os?b
30 os?b
Cisar ** (cena nie obejmuje ?niadanie)
3150
4000
5100
5800
7800
Hetman ***
4150
5500
7600
8950
12550
Stary Krak?w ***
4150
5500
7600
8950
12550
Lw?w ***
4300
5900
8200
9700
13700

Op?ata dodatkowa za:

  • bilety wst?pu wed?ug wycieczki "Lw?w ?redniowieczny" – 5 UAH;
  • wej?cie do wodospadu Kamionka – 5 UAH;
  • wej?cie do twierdzy Tusta? oraz Muzeum – 12 UAH.


Rambler's Top100
Metrika counter